Andreas Uelthöffer se stává členem přední světové arbitrážní instituce –
London Court of International Arbitration (dále jen „LCIA“). Toto
členství je otevřené všem osobám nebo orgánům, které mají dobrou
pověst v mezinárodních obchodních arbitrážích nebo alternativním řešení sporů.

LCIA je jednou z předních světových institucí pro řešení obchodních sporů. Jedná se o neziskovou společnost složenou převážně z významných odborníků z oblasti arbitráže. LCIA zajišťuje efektivní, flexibilní a nestranné řízení arbitráže a dalších řízení o alternativním řešení sporů, bez ohledu na místo a právní systém. Má více než 2000 členů (z více jak 80 zemí), díky tomu má přístup k nejvýznamnějším a nejzkušenějším rozhodcům, zprostředkovatelům a odborníkům z mnoha jurisdikcí.