Díky novému evropskému nařízení „General Data Protection Regulation“ (GDPR) počne od 25. 5. 2018 nová éra ochrany osobních údajů. Toto nařízení s sebou přináší nejen posílení práv fyzických osob, ale i razantní zvýšení sankcí a další nová pravidla, což se velmi výrazně dotkne široké obchodní veřejnosti.

Dne 25. 5. 2017 jsme ve spolupráci s Expobank CZ a.s. uspořádali seminář, který se konal v sídle Expobank CZ a.s. na Praze 5 a byl určen jak pro zaměstnance banky, tak pro její korporátní klientelu. Přednášejícími byli členové GDPR týmu UEPA, JUDr. Ing. Petra Kutková, LL.M. a Mgr. Bc. Tomáš Mudra, který je zároveň členem Pracovní skupiny Úřadu vlády České republiky k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů. Cílem semináře bylo seznámit posluchače s novým systémem ochrany osobních údajů, který zavedlo nové evropské nařízení, především pak s novými povinnostmi správců osobních údajů a jejich praktickými dopady.