UEPA je členom ICC Czech Republic

UEPA je od apríla 2018 členom Medzinárodnej obchodnej komory ICC Czech Republic. Naši kolegovia budú s ICC spolupracovať predovšetkým v oblasti arbitráže a alternatívneho riešenia sporov (ADR). UEPA tým napĺňa svoj zámer výrazne rozšíriť svoje aktivity v celej oblasti ADR.

Andreas Ueltzhöffer, partner advokátskej kancelárie UEPA, bol už v deväťdesiatych rokoch ako šéf pražskej kancelárie Schaffer & Partner jedným zo zakladajúci členov ICC Czech Republic. V roku 2016 bol ako člen ICC Germany priamo menovaný Súdnym dvorom za predsedu ICC rozhodcovského senátu a úspešne ukončil riadenie s významnými účastníkmi a veľmi vysokou hodnotou sporu v priebehu 10 mesiacov od svojho menovania.

Viac informácií o našich skúsenostiach s rozhodcovským a riešením sporov nájdete TU.

ICC (International Chamber of Commerce) je jedinou celosvetovou obchodnou organizáciou, ktorá reprezentuje podniky všetkých sektorov zo všetkých kútov sveta. ICC bola založená už v roku 1919 v Paríži. Dnes zahŕňa viac ako 6 miliónov firiem, obchodných komôr a podnikateľských združení z viac ako 130 krajín sveta. Národné výbory ICC pomáhajú podnikateľom prenášať ich záujmy a názory na predstaviteľov najvyšších inštitúcií, orgánov a vlád, u ktorých má ICC poradný status na najvyššej úrovni.

Viac informácií o ICC nájdete TU.