Dovoľujeme si Vás informovať o tom, že núdzový stav v ČR sa predĺžil do 28. 3. 2021.

S predĺžením núdzového stavu súvisí nasledujúce obmedzenia a opatrenia účinné od dnešného dňa, tj. od 1. 3. 2021:

  • Obmedzenie v oblasti maloobchodu a služieb platí aj naďalej s tým, že došlo k sprísneniu a bol zredukovaný počet výnimiek zo zákazu prítomnosti verejnosti v prevádzkarni, kedy zatvoriť budú musieť napr. aj predajne detského oblečenia a obuvi, ďalej prevádzkarne realitného sprostredkovania a činnosti účtovných poradcov , práčovne a čistiarne, autoservisy a predajne náhradných dielov, predajne textilného materiálu a textilná galantéria, zámočníctvo, papiernictva či predajne so zbraňami a strelivom. Ďalej bude opäť obmedzená aj prevádzka poskytovateľov kúpeľnej liečebno rehabilitačnej starostlivosti tak, že možno poskytovať výlučne kúpeľnú liečebno rehabilitačnú starostlivosť, ktorá je aspoň čiastočne hradená z verejného zdravotného poistenia.
  • Povinné nosenie zdravotníckého rúška či respirátora v zastavanom území obce, a to všade vonku, v obchodoch a MHD. Zamestnanci si môžu ochranný prostriedok zložiť len vtedy, ak budú na svojom pracovisku sami s tým, že zamestnávatelia majú povinnosť svojich zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s inými osobami, vybaviť dostatočným počtom ochranných prostriedkov.
  • Zákaz opustiť územie okresu alebo hl. m. Prahy, na ktorého území má osoba trvalý pobyt alebo bydlisko, a naopak tiež zákaz vstupu do okresu, kde osoba nebýva. Výnimku tvorí cesta do zamestnania či k lekárovi a ďalšie nevyhnutné cesty.

V prípade otázok sa na nás neváhajte kedykoľvek obrátiť.