Dovolujeme si Vás informovat o tom, že nouzový stav byl prodloužen do 28. 3. 2021.

S prodloužením nouzového stavu souvisí následující omezení a opatření účinná od dnešního dne, tj. od 1. 3. 2021:

  • Omezení v oblasti maloobchodu a služeb platí i nadále s tím, že došlo ke zpřísnění a byl zredukován počet výjimek ze zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovně, kdy zavřít budou muset např. i prodejny dětského oblečení a obuvi, dále provozovny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, prádelny a čistírny, autoservisy a prodejny náhradních dílů, prodejny textilního materiálu a textilní galanterie, zámečnictví, papírnictví či prodejny se zbraněmi a střelivem. Dále bude opět omezen také provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
  • Povinné nošení zdravotnické roušky či respirátoru v zastavěném území obce, a to všude venku, v obchodech a MHD. Zaměstnanci si mohou ochranný prostředek sundat pouze tehdy, pokud budou na svém pracovišti sami s tím, že zaměstnavatelé mají povinnost své zaměstnance, kteří přicházejí do styku s jinými osobami, vybavit dostatečným počtem ochranných prostředků.
  • Zákaz opustit území okresu nebo hl. m. Prahy, na jehož území má osoba trvalý pobyt nebo bydliště, a naopak také zákaz vstupu do okresu, kde osoba nebydlí. Výjimku tvoří cesta do zaměstnání či k lékaři a další nezbytné cesty.

V případě dotazů se na nás neváhejte kdykoli obrátit.