Dovoľujeme si vás upozorniť na novú povinnosť testovania zamestnancov vo firmách v ČR.

Pre podniky s viac ako 250 zamestnancami platí:

  • Povinnosť od stredy 3. marca do 12. marca prvýkrát otestovať všetkých zamestnancov.
  • Ďalej povinnosť testovať zamestnanca raz za 7 dní.

Pre podniky s 50 až 249 zamestnancami platí:

  • Povinnosť od piatku 5. marca do 15. marca prvýkrát otestovať všetkých zamestnancov.
  • Ďalej povinnosť testovať zamestnanca raz za 7 dní.

Mimoriadne opatrenia sa nevzťahujú na zamestnancov, ktorí pracujú z domova. Na účely tohto nariadenia sa počet zamestnancov v jednotlivých pobočkách sčíta.

Z verejného zdravotného poistenia sú plne hradené výkony vyšetrenie antigénnym testom, pokiaľ je vykonávaný na to príslušný poskytovateľom zdravotných služieb. Antigénne testy bude môcť vykonávať závodný lekár, prípadne externý poskytovateľ, musí to byť ale zdravotnou poisťovňou garantované odberové miesto.

Ďalej je tu možnosť samotestovania, u ktorého bude stáť prispievať 60, – Kč na test prostredníctvom úľav zo zdravotného poistenia. Testy musia byť nakúpené od schválených dodávateľov, ktorých zoznam pravidelne rozširuje ministerstvo zdravotníctva. Možnosť úľav zo zdravotného poistenia však platí maximálne na štyri testy mesačne na každého zamestnanca, pričom zamestnávateľ raz mesačne vykáže voči zdravotnej poisťovni počty vykonaných testov prostredníctvom príslušného formulára.

V prípade otázok sa na nás neváhajte kedykoľvek obrátiť.