Marcel Máčai partnerom UEPA pre Slovensko

Novo otvorenú kanceláriu UEPA v Bratislave vedie Marcel Máčai. Je to skúsený advokát, člen Slovenskej advokátskej komory, ktorý vo svojej predchádzajúcej praxi spolupracoval s poprednými advokátskymi kanceláriami. Pôsobil tiež ako právny poradca pri európskych projektoch v jadrovej energetike a mimo to dlhodobo viedol právny tím pre predný slovenský stavebný holding. Úzko spolupracuje s partnermi Andreasom Ueltzhöfferom a Larsom Klettom, ktorí majú bohaté skúsenosti v poskytovaní právnych služieb pri investíciách v Českej republike a susediacich krajinách.

Marcel Máčai poskytoval poradenstvo klientom pôsobiacim v rôznych oblastiach práva, najmä v stavebníctve, energetike, práve obchodných korporácií, nehnuteľností, pri developerských projektoch, pracovnom práve a pri akvizíciách. Jeho materským jazykom je slovenčina a mimo češtiny ďalej hovorí plynule anglicky a nemecky.

Našu slovenskú kanceláriu môžete kontaktovať tu, telefón: +421 2 2054 5206, mail: mma@uepa.sk.