Dne 28. června vláda České republiky schválila prodloužení programu Antivirus A do 30. října 2021. Program může být využit v případě, kdy z důvodu nařízené karantény zaměstnanec nemůže pracovat a vzniká tak překážka v práci na straně zaměstnance. Maximální výše podpory je 80% vyplacené mzdy, včetně odvodů.

Dále dne 28. června Nejvyšší správní soud zrušil některé články mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví týkající se povinnosti testování zaměstnanců v rámci malých pracovních skupin a jednotlivců. Dle soudu toto opatření nebylo odůvodněno a vzhledem k  epidemiologické situaci v době jeho přijetí též nebylo potřebné. Povinnost testovat zaměstnance končí 1. července 2021.

V případě jakýkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.