Rádi bychom Vás tímto upozornili na aktuální změny v oblasti evidence skutečných majitelů. Od 1. června 2021 vstupuje v platnost nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který do českého právního řádu přejímá úpravu tzv. V. AML směrnice.

Z tohoto důvodu bude tedy velmi důležité prověřit po 01. 06. 2021, zda údaje o skutečném majiteli zapsané v registru odpovídají faktickému stavu.

Nedodržení povinností a nesrovnalosti v evidenci mohou mít vedle finančních sankcí (pokuta až do výše 500.000,- Kč) daleko citelnější dopad jako např. zákaz vyplacení podílu na zisku společnosti, zákaz výkonu hlasovacích práv na valných hromadách společnosti atd.

S ohledem na potenciální dopad těchto změn na každodenní chod obchodních společností v ČR doporučujeme věnovat této problematice náležitou pozornost.

V případě dotazů či potřeby jakékoli podpory se na nás neváhejte obrátit.