Radi by sme Vás týmto upozornili na aktuálne zmeny v oblasti evidencie skutočných majiteľov. Od 1. júna 2021 nadobúda účinnosť nový zákon o evidencii skutočných majiteľov, ktorý do českého právneho poriadku preberá úpravu tzv. V. AML smernice.

Z tohto dôvodu bude teda veľmi dôležité preveriť po 01. 06. 2021, či údaje o skutočnom majiteľovi zapísané v registri zodpovedajú faktickému stavu.

Nedodržanie povinností a nezrovnalosti v evidencii môžu mať popri finančných sankciách (pokuta až do výšky 500.000, – Kč) ďaleko citeľnejší vplyv ako napr. zákaz vyplatenia podielu na zisku spoločnosti, zákaz výkonu hlasovacích práv na valných zhromaždeniach spoločnosti atď.

S ohľadom na potenciálny vplyv týchto zmien na každodenný chod obchodných spoločností v ČR odporúčame venovať tejto problematike náležitú pozornosť.

V prípade otázok či potreby akejkoľvek podpory sa na nás neváhajte obrátiť.