JUDr. Marek Hudec

JUDr. Marek Hudec

Partner (Bratislava)
E-mail: MHU@uepa.sk

Specializace

 • Smluvní právo (zejm. obchodní a občanské)
 • Právo obchodních společností
 • Právo nemovitostí
 • Pracovní právo
 • Občanské právo procesní
 • Ústavní právo

Jazyky

 • Slovenština
 • Čeština
 • Němčina
 • Angličtina

Publikace a přednášky

 • 2019 kapitola o právu obchodních společností v Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, nakladatelství C.H.Beck
 • 2014 inhouse-semináře ve Vídni a v Bratislavě na témata Pracovní právo a Ochrana osobních údajů
 • 2013 příspěvek na konferenci Generation 60+ v Eisenstadtu k pracovnímu právu a právu sociálního zabezpečení na Slovensku
 • 2012 – 2015 pravidelné příspěvky do právní poradny nakladatelství E-Trend
 • 2011 – 2018 pravidelné přednášky pro Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt (pracovní právo a právo sociálního zabezpečení na Slovensku)
 • 2011 inhouse-semináře v Bratislavě na téma Vymáhání pohledávek na Slovensku
 • 2008 inhouse-semináře na Slovensku na téma Evropské obchodní právo
 • 2005 přednáška ve Frankfurtu nad Mohanem o podnikání na Slovensku
 • 2004 – 2007 pravidelné přednášky v Bratislavě pro „EU Generation“ a inhouse-semináře na témata Vymáhání pohledávek, Občanské právo procesní a Evropské pracovní právo
 • 2004 – 2014 pravidelné přednášky ve Vídni pro ARS Seminarzentrum na témata Právo nemovitostí a Pracovní právo
 • 2004 přednáška v Berlíně na téma Podnikání na Slovensku a Pracovní právo

Členství

 • Slovenská advokátní komora
 • Karlovarské právnické dny

Vita

 • 1991 – 1997 Univerzita Komenského v Bratislavě, právnická fakulta
 • Zapsán do Slovenské advokátní komory
 • 2001 advokát u Schaffer & Partner, Praha
 • 2000 – 2002 advokát u Valovičová & Železník, Bratislava
 • 2002 – 2006 advokát-partner u Heringeš & Partner, Bratislava
 • 2006 – 2008 advokát-partner ve sdružení ADius, Bratislava
 • Od roku 2008 advokát-partner ve společenství advokátů PROiURiS, Bratislava
 • Od roku 2020 spolupracující partner v UEPA advokáti, Bratislava

Marek Hudec je jedním z partnerů společnosti UEPA advokáti s.r.o. v Bratislavě. Jako advokát působí na Slovensku od roku 2000. Díky své činnosti v advokátních kancelářích orientovaných na mezinárodní obchod získal rozsáhlé zkušenosti v oblasti poradenství mezinárodně aktivním obchodním společnostem.

Marek Hudec poskytuje poradenství řadě obchodních společností působících v oblasti energetiky, logistiky, IT, strojírenství, maloobchodu a automobilového průmyslu, přičemž nevystupuje pouze jako poradce, nýbrž zastupuje své klienty také v soudních i mimosoudních sporech, jakož i v řízeních před státními úřady a jinými orgány veřejné správy, včetně účasti v řízeních o veřejných zakázkách.

Kromě slovenštiny, která je jeho mateřským jazykem, hovoří Marek Hudec plynule česky, německy a anglicky.