JUDr. Marek Hudec

JUDr. Marek Hudec

Partner (Bratislava)
E-mail: MHU@uepa.sk

Špecializácia

 • Zmluvné právo (najmä. obchodné a občianske)
 • Právo obchodných spoločností
 • Právo nehnuteľností
 • Pracovné právo
 • Občianske právo procesné
 • Ústavné právo

Jazyky

 • Slovenčina
 • Čeština
 • Nemčina
 • Angličtina

Publikácie a prednášky

 • 2019 kapitola o práve obchodných spoločností v  Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, vydavateľstvo C.H.Beck
 • 2014 inhouse-semináre vo Viedni a v Bratislave na témy Pracovné právo a Ochrana osobných údajov
 • 2013 príspevok na konferencii Generation 60+ v Eisenstadte k pracovnému a sociálnemu právu SR
 • 2012 – 2015 pravidelné príspevky do právnej poradne vydavateľstva E-Trend
 • 2011 – 2018 pravidelné prednášanie pre Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt (pracovné a sociálne právo SR)
 • 2011 inhouse-seminár v Bratislave na tému Vymáhanie pohľadávok v SR
 • 2008 inhouse-semináre v SR na tému Európske obchodné právo
 • 2005 prednáška vo Frankfurte nad Mohanom o podnikaní v SR
 • 2004-2007 prednášanie na seminároch v Bratislave pre „EU Generation“ a inhouse-seminároch na témy: Vymáhanie pohľadávok, Procesné právo a Európske pracovné právo
 • 2004-2014 pravidelné prednášky na seminároch vo Viedni pre ARS Seminarzentrum na témy Právo nehnuteľností a Pracovné právo
 • 2004 prednáška v Berlíne na tému Podnikanie v SR a Pracovné právo

Členstvo

 • Slovenska advokátska komora
 • Karlovarské právnické dni

Vita

 • 1991 – 1997 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
 • 2000 zapísaný do Slovenskej advokátskej komory
 • 2001 advokát u Schaffer und Partner v.o.s., Praha, ČR
 • 2000 – 2002 advokát u Valovičová a Železník, Bratislava
 • 2002 – 2006 advokát – partner u Heringeš & Partner, Bratislava
 • 2006 – 2008 advokát – partner v združení ADius, Bratislava
 • od 2008 advokát – partner v združení PROiURiS, Bratislava
 • od 2020 spolupracujúci partner v UEPA advokáti, Bratislava

Marek Hudec je jedným z partnerov spoločnosti UEPA advokáti s.r.o. v Bratislave. Ako advokát pôsobí na Slovensku od roku 2000. Vďaka svojej činnosti v advokátskych kanceláriách orientovaných na medzinárodný obchod získal rozsiahle skúsenosti v oblasti poradenstva medzinárodne aktívnym obchodným spoločnostiam.

Poskytuje poradenstvo rade obchodných spoločností pôsobiacich v oblasti energetiky, logistiky, IT, strojárstva, maloobchodu a automobilového priemyslu, pričom nevystupuje len ako poradca, ale zastupuje svojich klientov tiež v súdnych i mimosúdnych sporoch, ako aj v konaniach pred štátnymi úradmi a inými orgánmi verejnej správy, vrátane účasti v postupoch verejného obstarávania.

Okrem slovenčiny, ktorá je jeho materinským jazykom, hovorí Marek Hudec plynule česky, nemecky a anglicky.