JUDr. Ivana Igazová

JUDr. Ivana Igazová

Senior Counsel (Bratislava)
E-mail: iig@uepa.sk

Specializace

 • Občanské a rodinné právo včetně přeshraničních rodinných věcí
 • Pozemkové právo a nemovitosti – zaměření na vlastnicko-právní spory
 • Procesní právo – zastupování u soudů včetně Nejvyššího soudu a ÚS SR
 • Smluvní právo občanské a obchodní
 • Trestní právo – zastupování poškozených v přípravném řízení
 • Správní právo – zaměření na stavební a katastrální řízení
 • Ústavní právo

 Jazyky

 • Slovenština
 • Němčina
 • Angličtina
 • Čeština
 • Ruština

 Členství

 • Slovenská advokátní komora

Vita

 • 1998 – 2004 Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, diplom Magistr práv, státní zkouška, obhájení diplomové práce na katedře občanského práva na téma: „Vlastnictví pozemků“
 • 2005 Rigorózní zkouška z občanského práva na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě, rigorózní práce na téma: „Vybrané problémy v BSM“; získání titulu JUDr.
 • 2005 – 2006 Asistentka / Právnička – Visionmedia, s.r.o. (VM Telecom, s.r.o.), Bratislava
 • 2007 Senior právnička – Divize právní a regulace, T-Mobile SK (Slovak telekom, a.s., Bratislava)
 • 2008 – 2009 Advokátní koncipientka v AK JUDr. Gabriela Igazová, Bratislava
 • 2009 Advokátní zkouška, zapsaná do Slovenské advokátní komory
 • 2009 – 2014 Advokátka – partnerka v AK JUDr. Gabriela Igazová, Bratislava
 • od 2015 Advokátka v AK JUDr. Ivana Igazová, Bratislava
 • 2017 Absolvování přípravného vzdělávání kandidátů na funkci soudce, Justiční akademie SR
 • od 2019 Spolupracující advokátka v sdružení PROiURiS, Bratislava
 • od 2021 Advokátka – partnerka ve sdružení PROiURiS, Bratislava
 • od 2021 Senior Counsel v UEPA advokáti s.r.o. Bratislava

Ivana Igazová je senior Counsel v UEPA advokáti s.r.o. v Bratislavě. Než se v roce 2021 stala členem našeho týmu, věnovala se právnické činnosti v telekomunikačních službách a jako advokátka působí na slovensku od roku 2009.

Je autorkou kapitoly o procesním, rozhodčím a exekučním právě v Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, vydavatelství C.H.Beck: Verfahrens-, Schiedsverfahrens und Vollstreckungsrecht a od roku 2015 přednáší pro různé subjekty včetně online přednášek.

Poskytuje poradenství v rodinných věcech včetně přeshraničního rozvodu, věnuje se řešení pozemků tzv. neznámých / nezjištěných vlastníků a zastupování v dědickém řízení

Kromě slovenštiny, která je jejím mateřským jazykem, hovoří Ivana plynule česky, německy, anglicky a rusky.