JUDr. Ivana Igazová

JUDr. Ivana Igazová

Senior Counsel (Bratislava)
E-mail: iig@uepa.sk

Špecializácia

 • Občianske a rodinné právo vrátane cezhraničných rodinných vecí
 • Pozemkové právo a nehnuteľnosti – zameranie na vlastnícko-právne spory
 • Procesné právo – zastupovanie na súdoch vrátane najvyššieho súdu a ÚS SR
 • Zmluvné právo občianske a obchodné
 • Trestné právo – zastupovanie poškodených v predsúdnom konaní
 • Správne právo – zameranie na stavebné a katastrálne konanie
 • Ústavné právo

 Jazyky

 • Slovenčina
 • Nemčina
 • Angličtina
 • Čeština
 • Ruština

 Členstvo

 • Slovenská advokátska komora

Vita

 • 1998 – 2004 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, diplom Magister práv, štátna skúška, obhájenie diplomovej práce na katedre občianskeho práva na tému: „Vlastníctvo pozemkov“
 • 2005  Rigorózna skúška z občianskeho práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, rigorózna práca na tému: „Vybrané problémy v BSM“; získanie titulu JUDr.
 • 2005 – 2006 Asistentka/Právnička  – Visionmedia, s.r.o. (VM Telecom, s.r.o.), Bratislava
 • 2007 Senior právnička – Divízia právna a regulácie, T-Mobile SK  (Slovak telekom, a.s., Bratislava)
 • 2008 – 2009 Advokátska koncipientka v AK JUDr. Gabriely Igazovej, Bratislava
 • 2009 – 2014 Advokátka – partnerka v AK JUDr. Gabriely Igazovej, Bratislava
 • od 2015 Advokátka v AK JUDr. Ivana Igazová, Bratislava
 • 2017 Absolvovanie prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu sudcu, Justičná akadémia SR
 • od 2019 Spolupracujúca advokátka v združení PROiURiS, Bratislava
 • od 2021 Advokátka – partnerka v združení PROiURiS, Bratislava
 • od 2021 Senior Counsel v UEPA advokáti s.r.o. Bratislava

Ivana Igazová je senior Counsel v UEPA advokáti s.r.o. v Bratislave.  Kým sa v roku 2021 stala členom nášho tímu,  venovala sa právnickej činnosti v telekomunikačných službách a ako advokátka pôsobí na slovensku od roku 2009.

Je autorkou kapitoly o procesnom, rozhodcovskom a exekučnom práve v  Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, vydavateľstvo C.H.Beck: Verfahrens-, Schiedsverfahrens und Vollstreckungsrecht a od roku 2015 prednáša pre rôzne subjekty vrátane online prednášok.

Poskytuje poradenstvo v rodinných veciach vrátane cezhraničného rozvodu, venuje sa riešení pozemkov tzv. neznámych/nezistených vlastníkov a zastupovaní v dedičskom konaní

Okrem slovenčiny, ktorá je jej materinským jazykom, hovorí Ivana plynule česky, nemecky, anglicky a rusky.