Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 11. listopadu 2020 podepsal prezident republiky dva zákony.

Prvním zákonem je zákon o kompenzačním bonusu pro OSVČ.

Druhým zákonem je novela zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie coronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.

  • Novela upravuje exekuce movitých i nemovitých věcí. Ty budou až na výjimky pozastaveny do konce ledna 2021.
  • Právnické osoby v přechodných finančních potížích na sebe nebudou muset podat až do konce června 2021 insolvenční návrh.
  • Povinný souhlas věřitelů s prodloužením ochranného moratoria u insolvenčních návrhů je nyní zrušen.
  • Novela prodlužuje období, v němž dlužník dostává vyšší jednorázovou výplatu z jeho obstaveného účtu.
  • Čtyřnásobek životního minima místo obvyklého dvojnásobku se bude vyplácet do konce února 2021 místo konce prosince 2020.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.