Dovoľujeme si Vás informovať o tom, že 11. novembra 2020 podpísal prezident Českej republiky dva zákony.

Prvým zákonom je zákon o kompenzačnom bonuse pre SZČO.

Druhým zákonom je novela zákona č. 191/2020 Zb., o niektorých opatreniach na zmiernenie dopadov epidémie koronavírusu SARS CoV-2 na osoby zúčastňujúce sa súdneho konania, poškodené, obete trestných činov a právnické osoby a o zmene insolvenčného zákona a Občianskeho súdneho poriadku.

• Novela upravuje exekúcie hnuteľných aj nehnuteľných vecí. Tie budú až na výnimky pozastavené do konca januára 2021.
• Právnické osoby v prechodných finančných ťažkostiach na seba nebudú musieť podať až do konca júna 2021 insolvenčný návrh.
• Povinný súhlas veriteľov s predĺžením ochranného moratória u konkurzných návrhov je teraz zrušený.
• Novela predlžuje obdobie, v ktorom dlžník dostáva vyššiu jednorazovú výplatu z jeho zaisteného účtu.
• Štvornásobok životného minima na rozdiel od obvyklého dvojnásobku sa bude vyplácať do konca februára 2021 a nie do konca decembra 2020.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.