Rádi bychom Vás informovali o některých legislativních změnách v souvislosti s epidemií koronaviru, které byly projednány v komorách Parlamentu České republiky.

Na jednání poslanecké sněmovny byly schváleny legislativní změny v těchto oblastech:

Nájmy prostor sloužících k podnikání

  • V rozhodné době (tzn. v době od 12.03.2020 do 30.06.2020) nelze ze strany pronajímatele jednostranně ukončit nájem z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného (neplatí pro poplatky za služby spojené s užíváním), pokud toto prodlení nastalo v rozhodné době, popř. v důsledku omezení souvisejících s koronavirem.
  • Dlužné nájemné dle předchozího bodu je nájemce povinen uhradit v tzv. ochranné době (tzn. do 31.12.2020), pakliže nájemce svou povinnost v ochranné době nesplní, může pronajímatel nájem vypovědět s výpovědní dobou 5 dnů.
  • V případě zániku či skončení nájmu v ochranné době je nájemce povinen dlužné nájemné uhradit nejpozději do 30 dnů od zániku či skončení nájmu.

Moratorium splátek úvěrů a hypoték

  • Možnost odkladu splácení úvěrů a hypoték pro fyzické i právnické osoby na základě individuální žádosti, a to na dobu 3 nebo 6 měsíců, dle volby žadatele.
  • Žádost o odklad splátek je třeba oznámit písemně nebo jiným způsobem určeným úvěrujícím, přičemž žadatel musí uvést jako důvod své žádosti negativní ekonomický dopad epidemie COVID – 19, který však nebude přezkoumáván. Úvěrující následně bez zbytečného odkladu potvrdí žadateli přijetí jeho žádosti a do 30 dnů od tohoto oznámení vyrozumí o výši, počtu a četnosti plateb, jež má žadatel provést po skončení doby odkladu a jejich celkové výši.
  • Odklad splátek je bezplatný.
  • Platí pro úvěry uzavřené před 26. 3. 2020, kromě některých výjimek (např. úvěr zajištěný nemovitou věcí).
  • Fyzickým osobám se odkládá splácení jistiny i úroků (úroky po dobu moratoria přesto stále narůstají), právnickým osobám se však odkládá jen splácení jistiny a úroky je nutné hradit i v průběhu moratoria.
  • Možnost odkladu není možné využít např. pro: revolvingové úvěry, faktoring, operativní leasing a úvěry na kreditních kartách.

Zároveň byla na dnešním jednání Senátu schválena podpora pro OSVČ ve výši až 25.000,- Kč za rozhodné období (od 12.03.2020 do 30.04.2020). Na tomto jednání také ministryně financí předeslala, že bezprostředně po schválení podpory finanční správa zahájí přijímání žádostí.

V případě dotazů se na nás neváhejte kdykoli obrátit.