Vážení klienti a obchodní partneři,

Spojené království opustilo Evropskou Unii a tranzitní období končí 31. prosince 2020.

Bez ohledu na to, zda obchodní dohoda o budoucích vztazích bude uzavřena nebo ne a nezávisle na tom, jaká strana sporu je Vám bližší, obchod se Spojeným Královstvím se od 1. ledna 2021 zásadně změní.

Toto téma je důležité zejména pro ty, kteří:

  • obchodují s Velkou Británií nebo v ní poskytují své služby – ať již jako dodavatel anebo zákazník,
  • jsou zaměstnavatelem – buď zaměstnavatel z Velké Británie v Evropě, nebo evropský zaměstnavatel ve Velké Británii, anebo evropský zaměstnavatel s britskými zaměstnanci v Evropské Unii (nebo zaměstnanec v podobné situaci),
  • vlastní práva k duševnímu vlastnictví v Evropské Unii, nebo Velké Británii,
  • budou zpracovávat osobní údaje občanů Evropské Unie, anebo
  • jsou osobou, která bude chtít obchodovat/usadit se ve Velké Británii, nebo Evropské Unii.

UEPA je připravena poskytnout Vám poradenství na míru tak, aby Brexit představoval minimální narušení pro Vás a Vaše podnikání. V našem týmu jsme nedávno přivítali advokáta kvalifikovaného v  Anglii, Irsku a České republice. Všichni naši advokáti také mají potřebné odborné znalosti, aby Vám a Vašemu podnikání pomohli. V případě potřeby se také můžeme spolehnout na síť spřátelených advokátních kanceláří, které mohou poskytovat lokalizované služby ve Velké Británii.

V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám nadále plně k dispozici.