Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení 2. výzvy k programu COVID – Nepokryté náklady. Žádosti o podporu lze podávat od 28. června do 13. září.

Podnikatelé, mohou žádat o 60 % nepokrytých nákladů do maximální výše 15 mil. Kč na jednoho žadatele v případě rozhodného období od 1. dubna do 30. dubna 2021, nebo 25 mil. Kč na jednoho žadatele v případě rozhodného období od 1. dubna do 31. května 2021.

O dotaci mohou žádat všichni podnikatelé, kterým poklesl obrat alespoň o 50 % oproti stejnému období roku 2019.

Podpora přiznaná v rámci druhé výzvy programu COVID – Nepokryté náklady je s podporou z programu COVID 2021 kombinovatelná.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.