Vláda Českej republiky rozhodla o zmene mimoriadnych opatrení týkajúcich sa prevádzkovania maloobchodných predajní, prevádzkovania pohostinských služieb, prevádzkovania nákupných centier a podmienok konania verejných a súkromných podujatí.

Od pondelka 22. novembra 2021 sa uskutočnia tieto zmeny:

  • v maloobchodných predajniach s tovarom a službami nesmie byť viac ako 1 zákazník na 10 m2 predajnej plochy, vzdialenosť medzi zákazníkmi musí byť najmenej 1,5 m;
  • v stravovacích zariadeniach nesmie pri jednom stole sedieť viac ako 6 osôb, okrem osôb zo spoločnej domácnosti;
  • prevádzkovateľ nákupného centra s predajnou plochou väčšou ako 5 000 m2 zabezpečí, aby bol na viditeľnom mieste umiestnený pokyn na dodržiavanie vzdialenosti 1,5 metra medzi zákazníkmi;
  • verejné alebo súkromné podujatia sa nemôžu konať pre viac ako 1000 osôb.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.