Dovoľujeme si Vás informovať o zmenách vo výške zákonom stanovenej minimálnej mzdy v súvislosti s novelou nariadenia vlády SR č. 567/2006 Z. z. o minimálnej mzde, o najnižších úrovniach zaručenej mzdy, o definícii sťaženého pracovného prostredia a o sume príplatku ku mzde za prácu v sťaženom pracovnom prostredí v znení neskorších predpisov. Od 1. januára 2022 bude minimálna mzda stanovená na 16 200 Kč. Minimálna mzda tak dosiahne približne 41,7 % priemernej mzdy.

Spolu so zvýšením minimálnej mzdy sa zvýši aj zaručená mzda. Zaručená mzda určuje najnižšiu možnú odmenu za prácu s prihliadnutím na jej zložitosť, zodpovednosť a namáhavosť pri plnom pracovnom úväzku s pracovným časom 40 hodín týždenne v ôsmich rôznych skupinách podľa náročnosti práce.

Pre predstavu o výške garantovanej mzdy pre jednotlivé skupiny od 1. januára 2022 pripájame odkaz na tabuľku ministerstva práce a sociálnych vecí:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/TZ_05_11_2021_minim%C3%A1ln%C3%AD+mzda_vl%C3%A1da_16200.pdf/365eced7-165c-9e37-0eba-ef17c59cb4c6

 Zvýšenie minimálnej mzdy má aj ďalšie dôsledky, napríklad zmenu ročnej hranice príjmu pre daňový bonus, zmenu maximálnej výšky uplatniteľnej daňovej úľavy za umiestnenie dieťaťa v predškolskom zariadení a ďalšie daňové dôsledky.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zmeny minimálnej mzdy, neváhajte nás kontaktovať.