Radi by sme vás informovali, že podľa rozhodnutia vlády Českej republiky z 25. októbra 2021 bol dotačný program Antivirus A predĺžený do konca roka 2021. Zamestnávatelia, ktorých zamestnancom bola nariadená karanténa alebo izolácia z dôvodu ochorenia covid-19, môžu využiť dotačný program. Maximálna výška pomoci je stanovená na 80 % mzdy vrátane príspevkov a príspevok na zamestnanca nesmie presiahnuť 39 000 Kč mesačne. Žiadosť o dotáciu je možné podať na webovej stránke ministerstva práce a sociálnych vecí.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.