Dovoľujeme si vás upozorniť na zrušenie možnosti preukázať sa čestným vyhlásením alebo potvrdením od zamestnávateľa o podstúpení antigénneho testu v rámci firemného testovania, ktoré doteraz slúžilo v ČR ako potvrdenie o bezinfekčnosti pre vstup do niektorých vnútorných a vonkajších priestorov alebo pre účasť na hromadných akciách.

Pre osoby, ktoré doteraz nemajú 14 dní po druhej dávke dvojfázového očkovania, platí naďalej povinnosť preukázať sa potvrdením o podstúpení antigénneho testu s negatívnym výsledkom z odberového centra. Ďalšou možnosťou je schopnosť doložiť prekonanie laboratórne potvrdeného ochorenia covid-19 v čase nie dlhšom ako 180 dní. Ľudia sa môžu tiež preukázať absolvovaním PCR testu s negatívnym výsledkom. Test nesmie byť starší ako sedem dní. V prípade antigénneho testu sa lehota skracuje na tri dni.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.