Radi by sme vám pripomenuli, že od dnešného dňa sa osoby, ktoré ochoreli COVID-19 a ochorenie im bolo pozitívne preukázané RT-PCR testom a ich povinná izolácia bola ukončená, nemusia testovať na pracovisku v ČR.

Táto výnimka sa bude vzťahovať na vyššie uvedené osoby počas 30 dní od pozitívneho RT-PCR testu.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa politiky testovania na pracovisku, neváhajte nás kontaktovať.