Upozorňujeme, že od 1. februára 2022 sa platnosť očkovacích certifikátov skráti na 9 mesiacov (podľa delegovaného nariadenia Komisie [EÚ] 2021/2288).

Preto v praxi osvedčenia o druhej dávke prestávajú byť platné po 9 mesiacoch a v aplikácii Tečka sa rozsvietia červenou farbou. Aj naďalej sa budete môcť preukázať potvrdením o posilňovacej (tretej) dávke.

Po očkovaní posilňovacou dávkou nie je platnosť osvedčenia v tomto čase obmedzená. Po podaní posilňovacej dávky preto budete môcť očkovací certifikát používať bez obmedzenia. Certifikát o posilňovacej (tretej) dávke je platný (zelený) okamžite.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať