Řady naší advokátní kanceláře posílilo v posledních měsících roku 2017 pět junior lawyers: Martina Soukupová, Šimon Chvojka, Melinda Baszová, Filip Turčáni a Jakub Huňka.

Jedná se o studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovo Univerzity v Brně a Západočeské univerzity v Plzni. Všichni naši junior lawyers ovládají světové jazyky, především angličtinu a němčinu, a někteří z nich již získali zkušenosti na zahraničních stážích.

UEPA rozvíjí spolupráci se studenty již několik let a pro její zefektivnění jsme zavedli tzv. „pool-systém“. To znamená, že studenti jsou zapojováni do projektů s různým právním zaměřením. Studenti tak mají možnost nahlédnout hlouběji do mnoha oblastí práva a získají zkušenosti v širším spektru právních oborů. Vždy máme zájem o dlouhodobou spolupráci, to znamená, že naši studenti u nás mohou s velkou pravděpodobností pracovat i jako koncipienti a později jako právníci. Také všichni naši současní koncipienti již obdrželi nabídky s tím, že po absolvování advokátních zkoušek u nás mohou dále pracovat. UEPA takto zajišťuje vysokou úroveň profesionální kvality, neboť naši právníci zůstávají v UEPA mnoho let.

Martina Soukupová

Šimon Chvojka

Melinda Bazsová

Bc. Filip Turčáni, LL.M.

Jakub Huňka