Vážení klienti,

musíme Vás bohužiaľ informovať, že príjem žiadostí do programu prevádzkový úver COVID I bol Českomoravskou záručnou a rozvojovou bankou od dnešných 8:00 neočakávane pozastavený.

Podľa vyjadrenia je v príprave alternatívne riešenie, o ktorom Vás budeme informovať akonáhle bude potvrdená jeho podoba.

Dôvodom je transformácia do nového programu COVID II za účasti komerčných bánk, kedy Českomoravská záručná a rozvojová banka bude poskytovať garancie za komerčné úvery a príspevky na úroky z takýchto úverov.

Podľa vyjadrenia Českomoravskej záručnej a rozvojovej banky budú môcť byť všetky pripravené podklady využité pri podaní žiadosti o záruku v programe COVID II. Preto odporúčame vážnym záujemcov pokračovať v príprave žiadosti. Ďalšie informácie sa Vám pokúsime sprostredkovať čo najskôr, v prípade nejasností s prípravou podkladov k žiadosti sme Vám k dispozícii.