Vláda predlžuje do konca októbra program Antivirus v režime A a B, ktorý má pomôcť udržať zamestnancov vo firmách a brániť ich prepúšťaniu.

Program Antivirus naďalej zahŕňa iba dva druhy podpory. Príspevkom A štát dorovnáva 80 percent vyplatenej náhrady mzdy v karanténe a zárobku v zatvorených prevádzkach do 39.000 Kč superhrubej mzdy. Príspevok B pokrýva 60 percent náhrady mzdy pri obmedzení výroby a služieb kvôli výpadku surovín, pracovníkov či dopytu do 29.000 Kč superhrubej mzdy.

Nepredĺžená pomoc C predstavovala odpustenie sociálnych odvodov za jún až august 2020 firmám do 50 zamestnancov, ktoré neznížili mzdy a neprepustili viac než desatinu ľudí.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí koncom augusta zverejnilo návrh novely zákona o zamestnanosti upravujúci nový inštitút kurzarbeit, ktorý by mal dlhodobo nahradiť dočasný vládny program “Antivirus”. Jednalo by sa o skrátenie pracovnej doby pri nedostatku práce. Zamestnávateľ by teda platil mzdu za odpracovanú dobu a pracovníkom by zárobok za zostávajúci čas dorovnával priamo Úrad práce. Ide teda o univerzálne opatrenie umožňujúce reagovať na nepredvídané udalosti nezavinené zamestnávateľom. Kurzarbeit by mal slúžiť nielen pre prípad pandémie, ale napríklad aj kalamity alebo povodne.

Návrh novely o kuryarbeitu musí ešte prejsť legislatívnym procesom a jeho finálne parametre zatiaľ nie sú isté. O finálnej podobe novely a ako podať žiadosť o podporu Vás budeme v budúcnosti informovať.