Prehľad nových opatrení v ČR:

Prevádzkovatelia v oblasti maloobchodu majú povinnosť v prevádzkach:

  • Vyzvať zákazníkov informačnými materiálmi k dodržiavaniu odstupu 2 metrov a na to, aby platili platobnou kartou, ak je to možné
  • Umiestniť dezinfekčné prostriedky u často dotýkaných predmetov (predovšetkým kľučky, zábradlia, nákupné vozíky) tak, aby boli k dispozícii pre zamestnancov aj zákazníkov prevádzok a mohli sa využívať na pravidelnú dezinfekciu

Predaj odevov a obuvi je obmedzený tak, že:

  • Skúšať odevy a obuv je možné až po predchádzajúcej dezinfekcii rúk zákazníka
  • Pri vrátení odevov v rámci reklamácie apod. budú odevy uložené po dobu 24 hodín oddelene od ostatného tovaru a až potom je ich možné znovu ponúkať zákazníkom

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť.