Pangea oslávila svoje 10. výročie

Naša medzinárodná sieť advokátov, ktorú sme s kolegami v roku 2009 spoluzaložili a kde sme odvtedy aktívnym členom, oslávila v dňoch od 27. do 30. júna v Amsterdame svoje 10. výročie. 120 advokátov z viac ako 20 krajín z celého sveta sa zišlo na AGM (Annual General Meeting), ktorý v tomto roku usporiadala naša holandská partnerská advokátska kancelária Valegis (www.valegis.com). Počas pracovných stretnutí s kolegami sme sa zamerali na rozvoj stratégií pre zintenzívnenie vzájomnej spolupráce a nášho väčšieho zapojenia do cezhraničných projektov zahŕňajúcich viac ako dve alebo tri členské kancelárie.

UEPA z členstva v tejto sieti vždy profitovala. Takmer na dennej báze sme v kontakte s ostatnými členskými kanceláriami a nielen že neustále pracujeme na prípadoch, ktoré nám postúpili zahraniční kolegovia, ale zároveň sme sami schopní do siete odovzdávať čoraz viac prípadov. Okrem toho naši advokáti môžu v prípade potreby kedykoľvek zavolať svojim zahraničným kolegom, ktorí sú vo svojich vlastných jurisdikciách odborníkmi v neprebernom množstve oblastí. UEPA napr. konzultovala prípad svojho klienta ohľadom prípravy zmluvnej dokumentácie na nákup helikoptér od výrobcu USA s členskou kanceláriou, ktorá má rozsiahle oddelenia venujúce sa leteckému právu. V takýchto situáciách je neoceniteľné poradiť sa s kolegami, ktorí sa niečomu takému venujú každý deň, pretože okrem štandardných ustanovení môžu do zmluvnej dokumentácie vniesť aj ďalšie praktické aspekty, ktoré môžu byť pre klientov v budúcnosti veľmi prospešné.

Netreba dodávať, že naši kolegovia Lucie Hladěnová a Tomáš Mudra, ktorí nás reprezentovali na tohtoročnom AGM, mali tiež dostatok času utužovať priateľstvo a oslavovať doterajší úspech našej siete. Pred plenárnou schôdzou sa potom zúčastnili 4 z 5 pracovných skupín, v ktorých sme ako kancelária aktívni – výmena profesijných názorov je vždy veľmi prínosná a vzájomná dôvera opierajúca sa o roky spoločnej spolupráce a osobných kontaktov je pevná.

Mnoho AGM bolo zaujímavých, ale naši kolegovia z Valegis s tohtoročným programom a celkovou úrovňou organizácie predčili všetky očakávania. Prvýkrát bol predstavený osobitný program pre mladých kolegov, ktorí sa zúčastnil v hojnom počte. Junior advokáti sa venovali téme poskytovania právnych služieb v ére sociálnych sietí, zatiaľ čo senior advokáti diskutovali nové perspektívy rozvoja siete a volili nových členov predsedníctva. Odstupujúci predseda Declan Cushley (www.brownejacobson.com) dostal vrelú rozlúčku a zároveň rovnako vrelo bol privítaný nový predseda Jens Förderer z jednej z dvoch francúzskych členských kancelárií, Wenner (www.wenner.eu). Prajeme Jensovi všetko najlepšie a sme si istí, že nadviaže na úspešnú prácu Declana na ďalšom raste našej siete.