Radi by sme vás upozornili na aktuality v oblasti kompenzačných programov Covid

COVID Nájomné III – Dnes je posledný možný deň na podanie žiadosti o náhradu v programe COVID – Nájomné III. Pre budúce kompenzácie bude možné využiť programy COVID – 2021 alebo COVID – Nepokryté náklady.

COVID Ubytovanie II – Európska komisia schválila opatrenia verejnej podpory COVID – Ubytovanie II. Ministerstvo pre miestny rozvoj teraz môže schvaľovať a vyplácať jednotlivé žiadosti o kompenzáciu ubytovacím zariadeniam, ktoré boli uzatvorené v období od 22.10.2020 do 22.01.2020 (okrem 3.12 – 17.12.2020 Príjem žiadostí bol predĺžený do 29.04.2021.

O ďalších aktualitách v oblasti kompenzačných bonusov vás budeme informovať

V prípade otázok ku kompenzačným bonusom sa na nás neváhajte obrátiť