Radi by sme Vás informovali, že odklad povinnosti registrovať tržby prostredníctvom systému elektronickej evidencie tržieb v Českej republike bol predĺžený do konca roka 2022.

Pozastavenie systému EET umožnila novela zákona, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2021. Novela zavádza, že do 31. decembra 2022 nemajú príslušné subjekty povinnosť registrovať tržby prostredníctvom systému EET, a to bez ohľadu na to, do ktorej fázy evidencie tržieb spadajú. Ak sa v tejto oblasti nič nezmení, povinnosť registrovať tržby v rámci systému EET začne znovu platiť od 1. januára 2023.

Vyššie uvedené pozastavenie sa týka bežného, zjednodušeného aj osobitného režimu evidencie tržieb.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť.