Rádi bychom Vás informovali, že odklad povinnosti registrovat tržby prostřednictvím systému elektronické evidence tržeb byl prodloužen do konce roku 2022.

Pozastavení systému EET umožnila novela zákona, která vstoupila v platnost 1. ledna 2021. Novela zavádí, že do 31. prosince 2022 nemají příslušné subjekty povinnost registrovat tržby prostřednictvím systému EET, a to bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají. Pokud se v této oblasti nic nezmění, povinnost registrovat tržby v rámci systému EET začne znovu platit od 1. ledna 2023.

Výše uvedené pozastavení se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.