Dovoľujeme si vás upozorniť na rozšírenie povinnosti testovania zamestnancov. Novo sú povinní testovať svojich zamestnancov aj firmy s 10 až 49 zamestnancami.

Tieto firmy sú povinné vyzvať svojich zamestnancov k testovaniu najneskôr 19. 3. 2021 a prvé otestovanie vykonať do 26. 3. 2021.

Povinnosť testovať zamestnancov raz za 7 dní zostáva ďalej v platnosti aj pre ostatné podniky so zamestnancami nad 50, zvýšenie frekvencie testovania na dvakrát týždenne sa v súčasnosti prerokúva. O ďalšom vývoji Vás budeme informovať.

V prípade otázok sa na nás neváhajte kedykoľvek obrátiť.