Vláda Českej republiky schválila predĺženie existujúcich opatrení do 28. 03. 2021. Naďalej teda platia všetky obmedzenia maloobchodu ako doteraz, je zakázaná prítomnosť verejnosti v stravovacích službách, poskytovanie krátkodobých a rekreačných ubytovacích služieb tiež zostáva obmedzené bezo zmeny.

Naďalej, žiadosti v programoch COVID – 2021 a Nepokryté náklady bude možné podávať od apríla, bližšie informácie budú známe do konca tohto mesiaca.

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť.