Dovoľujeme si vás upozorniť na rozšírenie povinnosti testovania zamestnancov v ČR. Novo sú povinné testovať svojich zamestnancov aj spoločnosti, ktoré zamestnávajú 1 až 9 osôb.

Tieto spoločnosti sú povinné vyzvať svojich zamestnancov k testovaniu najneskôr 28. 3. 2021 a prvé otestovanie vykonať do 30. 3. 2021.

Povinnosť testovať sa rozširuje taktiež na SZČO. Od 6. apríla 2021 smú SZČO vstupovať na svoje pracovisko alebo miesto výkonu práce len za predpokladu, že podstúpili test v posledných 7 dňoch. Táto povinnosť sa vzťahuje len na SZČO, ktoré sa na svojich pracoviskách či v mieste výkonu svojej práce stretávajú s tretími osobami.

Povinnosť testovať raz za 7 dní zostáva naďalej v platnosti aj pre ostatné spoločnosti. Zvýšenie početnosti testovania na dvakrát týždenne sa v súčasnosti prerokúva. O ďalšom vývoji Vás budeme informovať.

V prípade otázok sa na nás neváhajte kedykoľvek obrátiť.