Dovoľujeme si Vás informovať o tom, že s účinnosťou od štvrtka 3. 12. 2020 prechádza Česká republika do 3. stupňa protiepidemického systému PES.

Od 3. 12. 2020 bude platiť nasledujúce:

  • zrušenie obmedzenia voľného pohybu osôb;
  • poskytovanie ubytovacích služieb bez obmedzenia;
  • umožnenie otvorenie prevádzok stravovacích služieb medzi 06:00 – 22:00, a to za podmienky 4 osôb pri jednom stole, 50% obsadenosti prevádzkarne a usadenia hostí ku stolom;
  • umožnenie maloobchodného predaja za podmienky obmedzenia počtu osôb (1 osoba na 15 m2), dvojmetrových rozstupov a riadenia front vnútri aj mimo prevádzkárne;
  • umožnenie hromadných akcií vo vnútorných priestoroch do 10 osôb, vo vonkajších priestoroch do 50 osôb.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.