V poslední době se hodně diskutuje o tématu svěřenských fondů, k němuž přispěla nejen novelizace Občanského zákoníku z loňského roku, ale také nedávné politicky exponované dění. Svěřenské fondy jsou v našem právu novým pojmem, a přestože se může množství lidí domnívat, že jsou určeny pouze pro zámožné osoby, není tomu tak.

Na půdě klubu Spojme síly, který je součástí Central Business Network vystoupil dne 31.5.2017 JUDr. Petr Jakubec s přednáškou na téma „Svěřenské fondy jako nástroj nástupnictví a ochrany majetku“.

Pro snadnější a efektivnější uplatňování svěřenských fondů v České republice byla také založena Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z.s., mezi jejíž zakladatele patří advokátní kancelář UEPA advokáti. Díky svým znalostem a zkušenostem se JUDr. Petr Jakubec stal i jejím dlouholetým předsedou a z této pozice se významně zasazuje o podporu a rozvoj oblasti svěřenských fondů v České republice a v zahraničí.