Chtěli bychom vám připomenout, že Evropská unie již před 2 lety přijala směrnici, kterou zavázala členské státy, aby umožnili na svém území tzv. preventivní restrukturalizaci, tj. možnost se dohodnout před prohlášením úpadku s většinou věřitelů na společném řešení úpadku. Tento obchodní praxí dlouho očekávaný nástroj obzvláště nabývá na důležitosti v této době.

Bohužel Česká republika zatím směrnici do českého práva nepromítla a pravděpodobně to ani v předepsané lhůtě nestihne. A to, i přestože návrh zákona o preventivní restrukturalizaci by měl být předložen do poslanecké sněmovny v průběhu prázdnin. Pozdní implementace podle práva EU pak povede k tomu, že přinejmenším některá pravidla směrnice se budou moci aplikovat i přestože ještě nebyla formálně implementována českou legislativou.  Otevírají se tak bez vědomí širší veřejnosti nové možnosti a mohlo by dojít i k soudním rozhodnutím, která na základě aplikace práv ze směrnice prolomí dosavadní insolvenční praxi. Proto je třeba pečlivě zanalyzovat, pokud hrozí některé ze stran právního vztahu insolvence či zamýšlené opatření jakkoli vybočuje z běžného obchodního styku, zda jsou zamýšlené kroky v souladu se všemi právními limity.

O dalším vývoji a novinkách v oblasti insolvenčního práva obecně vás budeme nadále informovat.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.