Pro návrat do ČR ze zahraničí občanů ČR, rodinných příslušníků občanů ČR nebo občanů EU, kteří mají bydliště na území ČR, cizinců s povolením k trvalému pobytu na území ČR a občanů EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území ČR, platí od 5. 4. 2021 následující pravidla:

A) Země s nízkým rizikem nákazy – Zelená barva: Cestování je možné bez omezení.

Pro následující barvy platí povinnost vyplnit příjezdový formulář: https://plf.uzis.cz/

B) Země se středním rizikem nákazy – Oranžová barva:

  • Při návratu do ČR veřejnou dopravou: Nejvýše 24 hodin před cestou do ČR je nutné absolvovat antigenní test nebo 72 hodin před cestou PCR test.
  • Při návratu individuální dopravou: Do 5 dnů od příjezdu do ČR je nutné se podrobit antigennímu nebo PCR testu.

C) Země s vysokým rizikem nákazy – Červená barva:

  • Při návratu do ČR veřejnou dopravou: Nejvýše 24 hodin před cestou do ČR je třeba absolvovat antigenní test nebo 72 hodin před cestou PCR test.
  • Při návratu do ČR individuální dopravou není nutné podstupovat test před cestou.

Do 5 dnů od příjezdu do ČR platí povinnost podstoupit PCR test. Do té doby je třeba setrvat v karanténě.

D) Země s velmi vysokým rizikem nákazy – Tmavě červená barva:

  • Cestování je podmíněno absolvováním antigenního testu nejvýše 24 hodin před cestou do ČR nebo absolvováním testu PCR 72 hodin před cestou.
  • Nejdříve 5. a nejpozději 14. den od příjezdu do ČR je nutné podstoupit PCR test. Do té doby je třeba setrvat v karanténě.

Cestující ze zemí, kde není nízké riziko nákazy (oranžové, červené a tmavě červené země) musí 10 dní po návratu na území ČR nosit respirátor nejméně třídy FFP2.

V případě dotazů se na nás neváhejte kdykoli obrátit.