Martina Jankovská a Lucie Hladěnová, obě senior counsel v UEPA, se v letošním roce zúčastnily vzdělávacího programu „Ochrana osobních údajů a právo na soukromí“ v rámci programu Rady Evropy HELP – Evropský program pro vzdělávání v oblasti lidských práv pro právníky. Program byl mimo jiné zaměřen jak na stávající úpravu ochrany osobních údajů, tak na změny, které přinese nové Evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Partnerem programu byla Česká advokátní komora, kde obě advokátky dne 19. 5. 2017 slavnostně převzaly certifikát o úspěšném absolvování programu: