Na podzim 2017 posílí náš tým v rámci sítě PANGEA paní Beata REDDET, právnička z naší partnerské kanceláře WENNER (www.wenner.eu) v Paříži. Podpoří nás mimo jiné při péči o naše francouzské klienty.

Advokátní kancelář WENNER byla založena v roce 1963 Wolfgangem Wennerem jako první německo-francouzská kancelář v Paříži. Kancelář WENNER ze začátku radila především společnostem z německy a francouzsky hovořících zemí ve všech právních otázkách, které vyplývaly z jejich aktivit ve Francii a v Německu. Za přibližně 20 let kancelář mimoto rozvinula rozvětvenou síť italských klientů a založila kancelář v Miláně. Obzvláště díky úzkému partnerství v rámci sítě  PANGEA a vytvoření mezinárodně zaměřeného týmu, pracuje dnes WENNER pro klienty z celého světa. Těžištěm činnosti advokátní kanceláře WENNER jsou korporátní právo, M&A, distribuční právo, pracovní právo, právo duševního a průmyslového vlastnictví a nekalá soutěž, stavební právo a právo nemovitostí, obnovitelné zdroje energie, životní prostředí, mezinárodní právo a trestní právo.

Beata Reddet je v advokátní kanceláři WENNER součástí týmu pro korporátní právo a pracuje v oborech jako například zakládání a rušení společností, spojení společností, transformace, schvalování ročních závěrek, navyšování a snižování kapitálu, prodej akcií a obchodních podílů, změny v rámci společnosti (změna jednatele, změna stanov…) jakož i formality u obchodního soudu a finanční správy. Beata Reddet hovoří kromě slovenštiny, která je jejím mateřským jazykem, ještě plynule francouzsky, německy a anglicky.

WENNER je stejně jako UEPA rovněž aktivním členem PANGEA NET (www.pangea-net.org), mezinárodní sítě nezávislých mezinárodně zaměřených advokátních kanceláří. Díky své struktuře a přístupu může PANGEA nabídnout svým členům a klientům kvalitní a efektivní poradenství.

Záměrem společností UEPA a WENNER je do budoucna ještě užší spolupráce při péči o české a slovenské klienty ve Francii, popřípadě o francouzské klienty v České republice a na Slovensku.