Prednášame v rámci akcie „Škachův den 2018“

V nadväznosti na naše predchádzajúce prednášky, ktoré sme organizovali v spolupráci s Českou stomatologickou komorou, vystúpi náš kolega Mgr. Bc. Tomáš Mudra s prednáškou v rámci odbornej vzdelávacej akcie pre dentálnych hygienistov a stomatológov zvanou „Škachův den 2018„.

Tomáš Mudra je členom nášho GDPR tímu a zároveň aj členom pracovnej skupiny Úradu vlády SR k legislatíve v oblasti ochrany osobných údajov. Náš GDPR tím je špecializovaný na prípravu firiem na implementáciu novej právnej úpravy európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Témou prednášky Tomáša Mudry bude „GDPR – očakávané zmeny v zdravotníckej dokumentácii z právneho hľadiska“.

Akcia sa koná dňa 27. 2. 2018 v Divadle U Hasičov, Rímska 20, Praha 2,

pod záštitou prezidenta Českej stomatologickej komory doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc.

Viac informácií nájdete tu: www.skachuvden.cz