Európska komisia vyhovela požiadavke Českej republiky a niekoľkých ďalších členských štátov a navýšila celkový limit podpory kompenzačných programov určených na boj s dôsledkami koronavirovej pandémie v tzv. Dočasnom rámci.

Horná hranica finančnej podpory, ktorú mohli doteraz členské krajiny vyplácať, bola navýšená z 800.000 EUR na 1.800.000 EUR na podnikateľa / spoločnosť.

Ďalej došlo aj k predĺženiu Dočasného rámca do 31. decembra 2021.

Členské štáty teraz môžu upravovať existujúce opatrenia pomoci v súlade s vyššie uvedenou zmenou.

O zmenách v kompenzačných programoch v súvislosti s novelizáciou Dočasného rámca Vás budeme informovať.

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť.