Dovoľujeme si Vás informovať o tom, že s účinnosťou od piatku 18. 12. 2020 od 00:00 prechádza Česká republika do 4. stupňa protiepidemického systému PES.

Od 18. 12. 2020 bude platiť nasledujúce:

 • Obmedzenie voľného pohybu osôb od 23:00 do 4:59
 • Zákaz zhromažďovania nad 6 osôb
 • Reštaurácie, kluby a bary sú dočasne uzavreté
 • Reštaurácie môžu prevádzkovať výdajné okienko od 5:00 do 23:00
 • Od piatku sa zatvárajú fitness centrá a bazény
 • Od piatku sa zatvárajú všetky hotely s výnimkou pre:
  • poskytovanie ubytovacích služieb cudzincom do doby opustenia územia Českej republiky a cudzincom s pracovným povolením na území Českej republiky
  • poskytovanie ubytovacích služieb osobám, ktorým bola nariadená izolácia alebo karanténa
  • poskytovaní ubytovacích služieb osobám za účelom dokončenia ubytovania začatého pred piatkom 18. 12. 2020
 • Hotelové reštaurácie môžu byť v prevádzke za podmienky, že poskytujú stravovanie len ubytovaným osobám, a to len v čase medzi 05:00 hod. a 22:59 hod

Nedeľný zákaz prevádzky služieb a obchodu vrátane maloobchodu nebude sa 4. stupňom obnovený.

Kompenzácie:

 • Naďalej beží program Antivirus
 • Bude vypísaný program Covid- Ubytovanie II, pre podnikateľov z oblasti hotelierstva a ďalších ubytovacích služieb.
 • Bude vypísaná tretia výzva k programu Covid – Nájomné, kde budú môcť podnikatelia v maloobchode a službách s prevádzkami v nájme, ktorých sa dotkli protikovidové opatrenia, požiadať o úhradu 50 percent z celkového nájomného za obdobie október až december 2020.
 • Novo bude vypísaný program Covid – Gastro, ktorý je určený na pomoc sektoru gastronómie

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.