JUDr. Juraj Lukačka

JUDr. Juraj Lukačka

Partner (Bratislava)
E-mail: JLU@uepa.sk

Špecializácia

 • Právo obchodných spoločností, M & A
 • Právo cenných papierov (špecializácia na akcie a zmenky)
 • Ochrana osobných údajov, bezpečnosť dát
 • Súťažné právo
 • Právo duševného vlastníctva (najmä autorské zmluvy a ochranné známky)
 • Pracovné právo
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • Trestné právo (zastupovanie poškodených, obhajoba v trestnom konaní)

Jazyky

 • Slovenčina
 • Čeština
 • Angličtina
 • Nemčina

Publikácie a prednášky

 • Príspevky do právnej poradne vydavateľstva E-Trend
 • Príspevky do právnej poradne vydavateľstva SME
 • Prednášky na tému ochrana osobných údajov v súvislosti s podnikateľskou činnosťou
 • Spoluautor učebnice o potravinárskej legislatíve v SR

Členstvo

 • Slovenská advokátska komora

Vita

 • 1998 – 2003 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
 • 1999 – 2003 asistent v AK Valovičová a Partneri, Bratislava
 • 2003 – 2006 advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii Valovičová & Železník, Bratislava
 • 2007 zapísaný do Slovenskej advokátskej komory
 • 2007 advokát uValovičová & Železník, Bratislava
 • Od r. 2008 Advokát – partner v združení PROiURiS, Bratislava
 • Od r. 2020 spolupracujúci partner v UEPA advokáti, Bratislava

Juraj Lukačka je jedným z partnerov spoločnosti UEPA advokáti s.r.o. v Bratislave. Neustále poskytuje poradenstvo obchodným spoločnostiam a to v oblasti energetiky, logistiky, direct marketingu, maloobchodu, IT, médiíí a eventov ako aj developmentu.

Vedľa práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií sa jeho prax zameriava na právo ochranných známok a autorské práva, právo na ochranu osobných údajov, mimosúdne riešenie sporov, ako aj zastupovanie v občianskoprávnych sporoch a trestných konaniach.

Okrem slovenčiny, ktorá je jeho materinským jazykom, hovorí Juraj Lukačka plynule česky, anglicky a nemecky.