JUDr. Dagmar Valovičová

JUDr. Dagmar Valovičová

Partner (Bratislava)
E-mail: DVA@uepa.sk

Špecializácia

 • Právo cenných papierov (najmä zmenky a akcie)
 • Obchodné právo
 • Občianske právo
 • Právo EÚ
 • Medzinárodné právo súkromné
 • Bankové a finančné právo

Jazyky

 • Slovenčina
 • Čeština
 • Nemčina

Publikácie a prednášky

 • Publikácia článkov v odbornom časopise v oblasti práva Právny obzor

Členstvo

 • Slovenská advokátska komora
 • Zakladajúca členka Karlovarských právnických dní
 • Členka Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
 • Členka Slovensko-rakúskej obchodnej komory

Vita

 • 1978 ukončenie vysokoškolského štúdia na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • 1983-1986 vedúca právneho oddelenia v spoločnosti OTEX Bratislava
 • 1986-1987 právne oddelenie v AVEX a.s. (joint venture medzi PHILIPS Eidhoven Holandsko a TESLA Bratislava)
 • 1987 – 1989 právne oddelenie v zahraničnom obchodnom podniku TRANSAKTA Praha – pobočka Bratislava
 • 1990 – zapísaná do Komory komerčných právnikov
 • 1989-1992 činná v rakúskej advokátskej kancelárii Goriany, Jakobljevich und Partner Viedeň – pobočka Bratislava
 • 1992-1993 advokátka u Strážnická & Valovičová, Bratislava
 • 1993 – zapísaná do Slovenskej advokátskej komory
 • 1995-1996 odborný vzdelávací program na EXPORT AKADEMIE Reutlingen odbor Obchodné právo EÚ, ukončené skúškou u prof. Klaus Detzera
 • 1993-2002 partner u Valovičová a Partneri, Bratislava
 • 2002-2008 partner v Združení advokátov Valovičová & Železník
 • od 2008 advokátka–členka spoločenstva advokátov PROiURiS, Bratislava
 • od roku 2013 členka disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory
 • od 2020 spolupracujúci partner s UEPA advokáti, Bratislava

Dagmar Valovičová je jednou z partnerov spoločnosti UEPA advokáti s.r.o. v Bratislave. Vďaka mnohoročným skúsenostiam, spočiatku na právnom oddelení štátnych zahraničných obchodných podnikov a od politického prevratu v roku 1989 v medzinárodne zameraných advokátskych kanceláriách, má rozsiahle skúsenosti s poradenstvom medzinárodne aktívnym spoločnostiam. Vedľa právneho poradenstva sa zameriava aj na zastupovanie klientov v súdnych konaniach.

Okrem slovenčiny, ktorá je jej materinským jazykom, hovorí Dagmar Valovičová plynule česky a nemecky.