Ing. Zuzana Dudlová

Ing. Zuzana Dudlová

Osobná asistentka
E-mail: zdu@uepa.cz

Jazyky

  • Čeština
  • Slovenčina
  • Angličtina
  • Nemčina

Vita

  • Narodená v Prahe
  • 2014 – 2019 Študovala regionálne štúdiá a medzinárodný obchod na Metropolitnej univerzite v Prahe
  • 2015 – 2020 Back Office Manager, Macek and Partners, Praha
  • 2020 – 2023 Projektová manažérka (odbor implementácie programov ESF – sociálna inklúzia), Ministerstvo práce a sociálnych vecí
  • Od roku 2024 osobná asistentka v UEPA

Zuzana Dudlová pracuje v UEPA ako osobná asistentka. Vyštudovala regionalistiku a medzinárodný obchod na Metropolitnej univerzite v Prahe. Počas štúdia pracovala ako back office manažérka v advokátskej kancelárii. Následne pracovala ako projektová manažérka na ministerstve práce a sociálnych vecí. V tíme UEPA pracuje od roku 2024.

Zuzaniným materinským jazykom je čeština a slovenčina, hovorí plynule anglicky a ovláda základy nemčiny.