Dr. David Kouba

Dr. David Kouba

International Counsels
E-mail: office@uepa.cz

Špecializácia

 • Právo obchodných spoločností
 • Občianske právo procesné
 • Medzinárodné právo súkromné a procesné
 • České investície v Nemecku

Jazyky

 • Nemčina
 • Čeština
 • Angličtina
 • Francúzština

Publikácie a prednášky

 • „Die Europäisierung des Tschechischen Rundfunkrechts“, Berlin (Poeuropeizácia českého práva v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, dizertačná práca ) 1999
 • „Europäische Einflüsse auf das Tschechische Fernsehrecht“ (Európske vplyvy na české televízne vysielacie právo) in: Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 12/99
 • Vplyv európskej integrácie na české televízne právo (spoluautor: Matisková), in: Evropské Právo 4/2000
 • „Unlauterer Wettbewerb in der Tschechischen Republik“  (spoluautor R. Söhlke) (Nekalá súťaž v Českej republike), in: Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 10 + 11/00
 • Tschechische Republik: Gesetz zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen (Zákon o podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie) (se Gubová-Ryll), Wirtschaft und Recht in Osteuropa 2010/146, 05/10
 • Konanie o súdnom príkaze v Nemecku (s Pekárek) v epravo.cz, 10/17

Členstvo

 • Nemecká advokátska komora
 • Česká advokátska komora

Vita

 • 1965 narodený v Opave
 • Štúdium práv a referendariát vo Freiburgu a Mannheime
 • 1991 právne štúdia v Grenoble, Francúzsko
 • 1995 – 1996 sudca obvodného súdu Amtsgericht Waldshut – Tiengen (Baden – Württemberg)
 • 1997 štátny zástupca vo Freiburgu
 • 1998 Česká advokátska komora
 • 1999 Dr. jur.
 • 1998 – 2000 advokát v poprednej nemeckej advokátskej kancelárii vo Frankfurte nad Mohanom a Prahe
 • 2000 – 2009 Advokát a Partner v LVHM, Berlín
 • 2006 – 2012 International Counsel v Ueltzhöffer Balada, advokátska kancelária, Praha
 • 2010 – 2020 Partner v Loh Rechtsanwälte, Berlín
 • Od roku 2013 International Counsel v UEPA
 • Od apríla 2020 Partner v WEGNERPARTNER Rechtsanwälte, Berlin

David Kouba je medzinárodným poradcom UEPA. Narodil sa v Českej republike a vyštudoval právo v Nemecku, kde začal svoju profesionálnu kariéru. Po niekoľkých rokoch pôsobenia ako sudca a prokurátor v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko prešiel do advokácie a pracoval v jednej z popredných nemeckých advokátskych kancelárií, ktorá mala kanceláriu v Prahe (teraz White & Case). Od roku 2003 je partnerom v advokátskej kancelárii v Berlíne a od roku 2006 aj medzinárodným poradcom v našom tíme.

David Kouba sa zameriava na poradenstvo veľkým a stredne veľkým českým spoločnostiam v oblasti fúzií a akvizícií, ako aj na ich každodenné obchodné aktivity v Nemecku. Je tiež vynikajúcim advokátom v súdnych sporoch.

Rodnými jazykmi Davida Kouby sú čeština a nemčina a plynule ovláda angličtinu a francúzštinu.