Dovoľujeme si vás informovať, že vláda ČR predĺžila program Záruka COVID PLUS do 31. decembra 2021

Tento program je určený pre českých exportérov, ktorí:

  • zamestnávajú 250 a viac zamestnancov,
  • sa stretávajú s náhlym nedostatkom likvidity v dôsledku pandémie COVID-19 a
  • nevyužívajú iný nástroj verejnej podpory.

Štátna poisťovňa EGAP bude aj naďalej poskytovať záruky za prevádzkové a investičné úvery týchto tuzemských vývozcov.

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť.